Regulamin


Regulamin serwisu zepsute.pl - obowiązuje od 1.07.2018 r.

§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady świadczenia usług przez firmę Visual Technologies polegających na udostępnianiu użytkownikom strony internetowej pod adresem https://zepsute.pl. Użytkownik decydując się na korzystanie ze strony internetowej oświadcza, że będzie przestrzegał punkty niniejszego regulaminu.

§ 2 Definicje
Regulamin - niniejszy regulamin.
Operator - Firma Visual Technologies z siedzibą pod adresem 73-110 Stargard, ul. Czeska 11c/3 NIP : 8541944053 REGON:320104571 (data założenia działalności : 2005 rok)
Operator płatności – podmiot realizujący obsługę płatności internetowych na rzecz Operatora.
Serwis - Strona internetowa prowadzona pod adresem https://zepsute.pl.
Użytkownik - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolności do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
Usługa - usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszej umowy.
Domena - Adres internetowy wskazujący na stronę wizytówki Użytkownika.
Właściciel Marki - Podmiot będący właścicielem marki lub posiadający umocowanie prawne do reprezentowania właściciela marki na rynku Polskim.
Urządzenie - Urządzenie mechaniczne lub elektryczne które spełnia określoną funkcję określoną przez jego producenta zwanego Właścicielem Marki.
Producent - Podmiot produkujący Urządzania na zlecenie Właściciela Marki.

§ 3 Oświadczenie operatora
Operator oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do strony oraz do wszystkich jej komponentów, modułów, wtyczek, pluginów za wyjątkiem tych, które należą do ich właścicieli i pochodzą ze źródeł stanowiących zbiór darmowego programowania (OpenSource) oraz ze źródeł udostępniających darmowe ikony do zastosowań komercyjnych.

§ 4 Ogólne warunki korzystania ze strony
1. Korzystanie ze strony jest bezpłatne dla działów "Strefa zepsutych rzeczy", "Strefa napraw", "Strefa gwarancji", "Strefa reklamacji", "Strefa pomocy".
2. Korzystanie ze strony jest częściowo bezpłatne dla działów "Strefa fachowca" oraz "Strefa EKO". Operator udostępnia bezpłatnie rejestrację dla wizytówek "Lite" natomiast dla wizytówek "Standard" oraz "Professional" rejestracja jest płatna.
3. Użytkownik może utworzyć konto bezpłatnie w celu uzyskania dostępu do działów oraz do publikacji w nich informacji..
4. Użytkownik który nie posiada konta i nie jest zalogowany oraz doda wpis w dziale "Strefa fachowca" oraz "Strefa EKO" będzie miał automatycznie założone konto. Informacja o założeniu konta będzie automatycznie wysłana na podany przez użytkownika adres e-mail.
5. Użytkownik umieszczając swoje wpisy w Serwisie wyraża zgodę na ich publikację przez Operatora przez czas nieoznaczony w Serwisie oraz na ich zwielokrotnianie za pośrednictwem API Serwisu.
6. Operator udostępnia podmiotom trzecim dane statystyczne ze wszystkich działów a w szczególności takie dane jak:
a) Liczba odsłon danego działu
b) Liczba wpisów w każdym dziale serwisu
c) Dane odnośnie liczby wpisów Producentów zarejestrowanych we wszystkich działach
7. Operator świadczy Użytkownikowi usługe geolokalizacji w odniesieniu do wpisów w serwisie. Użytkownik akceptując zgodę na pobieranie lokalizacji, zgadza się na przetwarzanie przez Operatora danych geolokalizacyjnych takich jak : miasto, ulica, kod pocztowy, długość i szerokość geograficzna. Dane są przetwarzane celem udostępniania zasobów w odniesieniu do geolokalizacji.

§ 5 Zakładanie konta - informacje ogólne
1. Operator daje Użytkownikowi możliwość założenia konta w Serwisie.
2. Użytkownik podczas zakładania konta powinien podać prawdziwe dane.
3. Operator zastrzega sobie możliwość usunięcia konta zarejestrowanego Użytkownika które :
a) Zawiera w nazwie słowa wulgarne lub obelżywe.
b) Zawiera w nazwie nazwy własne co do których Użytkownik nie posiada praw autorskich i / lub majątkowych.
c) Zostało założone z naruszeniem ogólnie przyjętej netykiety.
d) Zostało założone przez automat w celu blokowania Usługi innym Użytkownikom.
4. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta z którego Użytkownik nie korzysta przez dłuższy czas - tj. nie logował się do konta przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
5. Operator dostarcza możliwości techniczne mające na celu zabezpieczenie danych zgromadzonych w bazie danych poprzez ich szyfrowanie i haszowanie.
6. Wszelkie przesyłane hasła oraz loginy są szyfrowane 256 bitowym kluczem.Certyfikat SSL Wildcart do szyfrowania przesyłanych danych dostarcza Certum.
7. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy założenia konta w serwisie na adres E-mail należący do serwisu świadczącego usługi jednorazowego adresu E-mail.
8. Operator ma prawo zablokować konto Użytkownika w przypadku stwierdzenia działałania Użytkownika niezgodnego z netykietą lub naruszającego niniejszy regulamin.

§ 6 Dodawanie wizytówki - Strefa Fachowca oraz Strefa EKO
1. Operator daje Użytkownikowi możliwość dodania wizytówki w Serwisie w trzech dostępnych wariantach prezentacji dla "Strefy Fachowca" : "Lite", "Standard", "Professional" oraz dwóch wariantach prezentacji dla "Strefy EKO" : "Lite", "Standard".
2. Użytkownik podczas dodania wizytówki powinien podać prawdziwe dane odnośnie prowadzonej działalności gospodarczej, rodzaju świadczonych usług oraz danych kontaktowych i teleadresowych.
3. Operator zastrzega sobie możliwość usunięcia wizytówki Użytkownika która :
a) Zawiera w nazwie słowa wulgarne lub obelżywe.
b) Zawiera w nazwie lub opisie nazwy własne co do których Użytkownik nie posiada praw autorskich i / lub majątkowych.
c) Została założona z naruszeniem ogólnie przyjętej netykiety.
d) Została założona przez automat w celu blokowania Usługi innym Użytkownikom.
e) Oczernia Producenta lub Właściciela Marki sprzętu w sposób pośredni lub bezpośredni.
4. Użytkownik podczas zakładania wizytówki w wariancie prezentacji "Lite" nie ponosi opłaty z tytułu jej założenia.
5. Użytkownik podczas zakładania wizytówki w wariancie prezentacji "Standard" lub "Professional" ponosi opłaty zgodnie z § 18 punkt 1. Opłata naliczana jest z góry na okres jednego roku.
6. Do podanych cen podczas opłacania usługi prezentacji wizytówki będzie dodany podatek VAT w wartości 23%.
7. Operator oświadcza, że po rejestracji wizytówki będzie ona dostępna w serwisie przez okres jednego roku.
8. Operator automatycznie przedłuży ważność wizytówek darmowych. Wizytówki płatne będą przedłużone za zgodą Użytkownika.
9. Przedłużenie czasu aktywności wizytówek jest zawsze na okres 12 miesięcy.
10. W przypadku kiedy Użytkownik nie potwierdzi woli przedłużenia aktywności usługi prezentacji wizytówki w wariantach : "Standard" oraz "Professional" - Operator wyłączy ją i prześle do Użytkownika informację na adres E-mail podany przy rejestracji wizytówki.
11. Operator oświadcza ,że wyświetlanie wizytówek w działach "Strefa Fachowca" oraz "Strefa EKO" jest zależne od geolokalizacji i może być różne w odniesieniu do lokalizacji geograficznej w jakiej znajduje się Użytkownik serwisu.
12. Operator udostępnia w wariancie prezentacji "Standard" lub "Professional" adres strony w domenie Serwisu Operatora. Użytkownik decyduje jaki będzie miał adres na etapie wypełniania formularza założenia wizytówki. Adres pozostaje niezmienny przez cały okres trwania umowy z Operatorem.
13. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia dodanego adresu do wizytówki który :
a) Zawiera w nazwie słowa wulgarne lub obelżywe.
b) Zawiera w nazwie nazwy własne co do których Użytkownik nie posiada praw autorskich i / lub majątkowych.
c) Został założona z naruszeniem ogólnie przyjętej netykiety.
d) Został założona przez automat w celu blokowania Usługi innym Użytkownikom.
14. Użytkownik oświadcza, że oceniając usługę wykonaną przez Użytkownika będącego właścicielem wizytówki, podaje prawdziwe informacje oraz dokonuje oceny w sposób rzetelny.
15. Zwrot przy opisie wizytówek "Pozycja na liście wyszukiwania" oznacza pozycję w której znajdzie się wizytówka, kiedy w danym dziale będzie tylko jedna wizytówka w danym wariancie prezentacji. Kiedy pojawi się więcej wizytówek w danym wariancie prezentacji, będą posortowane alfabetycznie z zachowaniem pierwszeństwa dla danego wariantu.
16. Użytkownik może wykupić gwarancję pierwszeństwa danej wizytówki tylko dla wybranej frazy dla danego miasta. Po jej wykupieniu wizytówka Użytkownika będzie prezentowana zawsze na pierwszym miejscu bez względu na liczbę innych wizytówek w danym wariancie prezentacji. Gwarancja pierwszeństwa jest odpłatna zgodnie z § 18 punkt 1 i przysługuje wszystkim rodzajom wariantu prezentacji.
17. Pełny opis dodawany do wizytówki jest widoczny tylko dla wizytówek "Standard" lub "Professional".
18. Rezygnacja z usługi nie rodzi skutków w postaci zwrotu poniesionej opłaty.

§ 7 Dodawanie opinii i komentarzy - "Strefa Fachowca" oraz "Strefa EKO"
1. Użytkownik może dodać opinię o fachowcu w Strefie Fachowca oraz w Strefie EKO.
2. Dodawana opinia o fachowcu w Strefie Fachowca może dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej fachowca.
3. Dodawana opinia o firmie w Strefie EKO może dotyczyć wyłącznie zrealizowanej usługi przez firmę w Strefie EKO.
4. Użytkownik oświadcza, że dodając opinię o fachowcu lub opinię o firmie:
a) Będzie się ona opierać jedynie na jego osobistych doświadczeniach
b) Będzie zgodna z prawdą
c) Nie będzie naruszać dobrego imienia firmy
d) Będzie zgodna z przyjęta netykietą (nie będzie zawierać wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych, obraźliwych, przezwisk)
e) Nie będzie publikował w jej treści informacji reklamowych
f) Nie będzie jej powielał
5. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii która narusza regulamin serwisu bez powiadomienia o tym Użytkownika.
6. W przypadku dodania komentarza przez Użytkownika który narusza dobra osobiste fachowca, operator zastrzega sobie prawo do udzielenia informacji o adresie IP osoby dokonującej wpisu wprost dla Użytkownika bez wniosku policji lub prokuratury. Dane będą udostępnione gdy fachowiec zwolni Operatora z odpowiedzialności za udostępnienie adresu IP na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 8 Dodawanie wpisów do działu "Strefy zepsutych rzeczy"
1. Operator daje Użytkownikowi możliwość dodania wpisu w Serwisie do działu "Strefa zepsutych rzeczy"
2. Użytkownik podczas dodania wpisu powinien podać prawdziwe dane odnośnie usterki która pojawiła się w posiadanym sprzęcie.
3. Operator zastrzega sobie możliwość usunięcia wpisu Użytkownika który :
a) Zawiera w nazwie urządzenia słowa wulgarne.
b) Zawiera w opisie urządzenia wulgaryzmy.
c) Narusza zasady ogólnie przyjętej netykiety.
d) Został założony przez automat w celu blokowania Usługi innym Użytkownikom.
e) Szkaluje produkty Producenta lub Właściciela Marki poprzez nieprawdziwe informacje.
4. Operator nie pobiera żadnych opłat związanych z dodaniem wpisu do "Strefy zepsutych rzeczy".
5. Operator nie ingeruje w treści Użytkowników kiedy nie naruszają one niniejszego regulaminu.
6. Użytkownik oświadcza, że dodając wpis do "Strefy zepsutych rzeczy" podaje prawdziwe informacje oraz opisuje w sposób rzetelny usterkę która wystąpiła w polu oznaczonym jako "Wylej swoje żale odnośnie urządzenia :)".

§ 9 Dodawanie wpisów do działu "Strefa napraw"
1. Operator daje Użytkownikowi możliwość dodania wpisu w Serwisie do działu "Strefa napraw".
2. Użytkownik podczas dodania wpisu powinien podać prawdziwe dane odnośnie zasad postępowania przy samodzielnej naprawie Urządzenia.
3. Operator zastrzega sobie możliwość usunięcia wpisu Użytkownika który :
a) Zawiera w nazwie Urządzenia słowa wulgarne.
b) Zawiera w opisie Urządzenia wulgaryzmy.
c) Narusza zasady ogólnie przyjętej netykiety.
d) Został założony przez automat w celu blokowania Usługi innym Użytkownikom.
e) Szkaluje produkty Producenta lub Właściciela Marki poprzez nieprawdziwe informacje i / lub działa na jego szkodę.
f) Opisuje proces naprawy Urządzenia nie zgodnie z rzeczywistym procesem który powinien być w przedmiotowym przypadku.
4. Operator nie pobiera żadnych opłat związanych z dodaniem wpisu do "Strefa napraw".
5. Operator nie ingeruje w treści Użytkowników kiedy nie naruszają one niniejszego regulaminu.
6. Użytkownik oświadcza, że dodając wpis do "Strefa napraw" podaje prawdziwe informacje.
7. Operator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia sprzętu podczas przeprowadzania samodzielnej naprawy bazującej na wpisie w dziale "Strefa napraw".
8. Operator ma prawo prezentować produkty powiązane z danym wpisem w "Strefie napraw" które mogą posłużyć do samodzielnej naprawy Urządzenia.

§ 10 Dodawanie wpisów do "Strefy gwarancji", "Strefy reklamacji", "Strefy pomocy"
1. Operator daje Użytkownikowi możliwość dodania wpisu w Serwisie do działów "Strefy gwarancji", "Strefy reklamacji", "Strefy pomocy"
2. Użytkownik podczas dodania wpisów powinien podawać prawdziwe informacje.
3. Operator zastrzega sobie możliwość usunięcia wpisu Użytkownika który :
a) Zawiera w tytule słowa wulgarne lub obelżywe.
b) Zawiera w opisie słowa wulgaryzmy.
c) Narusza zasady ogólnie przyjętej netykiety.
d) Został założony przez automat w celu blokowania Usługi innym Użytkownikom.
e) Celowo wprowadza w błąd innych Użytkowników serwisu.
f) Szkaluje produkty Producenta lub Właściciela Marki poprzez umieszczone w treści nieprawdziwe informacje.
4. Operator nie pobiera żadnych opłat związanych z dodaniem wpisu do działów "Strefy gwarancji", "Strefy reklamacji", "Strefy pomocy"
5. Operator nie ingeruje w treści Użytkowników kiedy nie naruszają one niniejszego regulaminu.
6. Użytkownik oświadcza, że dodając wpis do działów "Strefy gwarancji", "Strefy reklamacji", "Strefy pomocy" podaje prawdziwe informacje.
7. Operator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia sprzętu podczas przeprowadzania samodzielnej naprawy bazującej na wpisie w dziale "Strefy reklamacji" lub "Strefy pomocy".

§ 11 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące serwisu (działanie, płatności, itd) oraz treści w nim zawartych, należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w dziale kontakt Serwisu.
2. Każde nadesłane zgłoszenie powinno zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, e-mail, nazwa firmy), pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.
3. Operator każde odebrane zgłoszenie rozpatrzy w ciągu 14 dni roboczych liczonych od daty odebrania zgłoszenia. Operator wyśle odpowiedź drogą elektroniczną na podany adres e-mail w formularzu zgłoszeniowym.
4. Operator zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na zgłoszenia które:
a) Zawierają wulgaryzmy
b) Nie dotyczą działania serwisu
c) Nie dotyczą płatności przeprowadzanych przez Serwis lub Operatora Płatności

§ 12 Odstąpienie od umowy
1. Użytkownik może odstąpić od umowy zakupu usługi w terminie 7 dni od daty założenia wizytówki.
2. Aby odstąpić od umowy Użytkownik jest zobowiązany przesłać e-mail na adres kontakt@zepsute.pl o tytule "Odstąpienie od umowy". E-mail powinien być wysłany z adresu z którym powiązana jest wizytówka założona w serwisie. Wysłanie odstąpienienia od umowy z innego adresu e-mail niż powiązany z wizytówką, będzie skutkowało brakiem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. 7 dniowy bieg terminu odstąpienia jest liczony od dnia założonia wizytówki do dnia wysłania e-maila o odstąpieniu od umowy w przypadku wizytówek płatnych raz na rok. W przypadku abonamentu miesięcznego Użytkownika obejmuje 2 miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca
kalendarzowego.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Operator zwróci poniesiony opłaty z tytułu zakupu wizytówki "Standard" oraz "Professional" działu "Strefa fachowca" lub "Standard" działu "Strefa EKO". Opłaty wnoszone w trybie abonamentowym miesięcznym nie podlegają zwrotowi z tytułu odstąpienia od umowy.
5. Zwrot wpłaconej kwoty dokonywany jest na wskazane konto bankowe Użytkownika w terminie 14 dni od uznania odstąpienia od umowy za skuteczne.
6. Operator ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku o odstąpienie od umowy. O wyniku rozpatrzenia wniosku Operator informuje Użytkownika na adres e-mail z którego nadesłano odstąpienie.

§ 13 Ochrona danych osobowych
1. Użytkownik Serwisu tworząc konto poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracji, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych na podstawie polityki prywatności serwisu.

§ 14 Konto oficjalne
1. Operator daje Użytkownikowi reprezentującemu Producenta lub Właściciela Marki możliwość występowania w serwisie tj: dokonywania wpisów w całym serwisie, oznaczania komentarzy, zgłaszania komentarzy Operatorowi.
2. Użytkownik reprezentujący Producenta lub Właściciela Marki będzie występował pod opisem "Konto oficjalne".
3. Wszelkie wpisy dodane przez Użytkownika z kontem oficjalnym będą opatrzone znacznikiem "Konto oficjalne"
4. W celu uzyskania konta oficjalnego, Użytkownik powinien się skontaktować z Operatorem pisząc na adres e-mail podany w kontakcie.

§ 15 Blokady i zawieszenia
1. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania kont użytkowników naruszających niniejszy regulamin.
2. W przypadku wykrycia ataku DOS, DDOS, SQL Injection - Operator zablokuje adres IP na okres jednego roku bez uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania działań niedozwolonych.
3. W przypadku uporczywego nękania innych Użytkowników przez danego Użytkownika Operator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych o adresie IP organim ścigania. Konto Użytkownika który nęka innego użytkownika będzie zablokowane.

§ 16 Kampanie reklamowe
1. Operator dostarcza użytkownikowi możliwość utworzenia reklam w Serwisie po uprzednim dokonaniu wpłaty na konto w serwisie. Bez dokonania wpłaty włączenie reklamy nie będzie możliwe.
2. Reklamy w Serwisie można utworzyć w dziale Moje konto -> Reklama -> Wybrana kampania reklamowa.
3. Operator dostarcza mechanizm kontroli kliknięć w reklamy, pomiaru ilości kliknięć, pomiaru przekierowań, ochrony przed botami, ochrony przed kliknięciami konkurencji.
4. Operator zapewnie dostęp do statystyk kliknięć, kosztów oraz salda konta Użytkownika.
5. W przypadku dokonania wpłaty i nie wykorzystania jej w całości, Operator może zwrócić zgromadzone środki na konto bankowe Użytkownika po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości kwoty jaką zapłaci Operator z tytułu wykonania przelewu na konto Użytkownika.
6. Operator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu poprawności pokazywania miasta w którym znajduje się Użytkownik serwisu.
7. Wszelkie reklamacje odnośnie działania modułu reklam, należy składać zgodnie z §11.

§ 17 Przekształcenia wizytówek
1. Operator daje możliwość przekształcenia wizytówki "Lite" w Strefie Fachowca oraz w Strefie EKO na wizytówkę "Standard" lub "Professional".
2. Aby przekształcić wizytówkę Użytkownik może kliknąć w link w wizytówce widoczny tylko dla niego po zalogowaniu się do serwisu i przejściu do strony wizytówki (procedura zmiany będzie widoczna w dodanej wizytówce w czerwonej ramce - widocznej tylko dla właściciela wizytówki).
3. Po kliknięciu linku, który spowoduje zamianę wizytówki "Lite" na wizytówkę "Standard" lub "Professional" zostanie ona wyłączona i przekształcona na wybraną wizytówkę.
4. Wizytówka stanie się aktywna dopiero po wniesieniu opłaty. Czas na jaki zostanie aktywowana jest liczony od momentu dokonania za nią zapłaty.
5. Niewykorzystany czas w wizytówce "Lite" nie jest przekazywany na poczet wizytówek "Standard" lub "Professional".
6. W przypadku przejścia na wizytówkę płatną, i braku opłaty za jej aktywowanie, wizytówka pozostanie wyłączona.
7. Po przekształceniu wizytówki z "Lite" na wizytówkę "Standard" lub "Professional" nie ma możliwości powrotu do wizytówki "Lite".
8. Operator zastrzega sobie prawo, do usunięcia wizytówki która została przekształcona z wersji "Lite" na "Standard" lub "Professional" i nie została opłacona w terminie dłuższym niż 14 dni. Na 7 dni przed usunięciem takiej wizytówki, Operator powiadomi o tym fakcie Użytkownika wysyłając e-mail na adres rejestracji wizytówki.

§ 18 Opłaty
1. Użytkownik ponosi opłaty z tytułu :
a) Zakupu usługi prezentacji wizytówki "Standard" - 99 zł netto
b) Zakupu usługi prezentacji wizytówki "Professional" - 199 zł netto
c) Odnowienia czasu aktywności prezentacji wizytówki "Standard" - 99 zł netto
d) Odnowienia czasu aktywności prezentacji wizytówki "Professional" - 199 zł netto
e) Gwarancja pierwszeństwa - zgodnie z cennikiem pod adresem Cennik usług
2. Obowiązek zapłaty za dodaną wizytówkę powstaje w momencie zakończenia jej wypełniania lub w momencie wywołania skutków do powstania dodatkowej opłaty (np.: odnowienie wizytówki na kolejne 12 miesięcy)
3. Operator po wniesieniu opłaty przez Użytkownika wystawi Użytkownikowi fakturę VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest wypełnienie przez Użytkownika danych w dziale Moje konto -> Płatności -> Dane do wystawiania faktur VAT. Faktura VAT będzie wystawiona i wysłana na adres e-mail Użytkownika w terminie 7 dni od daty wypełnienia formularza.
4. Operator oświadcza że za przebieg procesu płatności odpowiada Operator płatności. Operatorem Płatności jest Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań
5. Użytkownik oświadcza, że Operator Płatności w celu realizacji procesu płatności pobierze niezbędne dane od Użytkownika.
6. W przypadku zarejestrowania wizytówki i jej opłacenia, wizytówka nie jest widoczna od razu. Operator zastrzega sobie ,że proces weryfikacji płatności nie jest zależny od niego lecz od Operatora Płatności. Okres aktywacji wynosi od 5 minut i jest zależny od infrastruktury informatycznej Operatora Płatności.
7. Stosownie do postanowień zawartych w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania faktury VAT bez umieszczania podpisu.
8. Rezygnacja z usług świadczonych przez Operatora przed upływem ważności czasu prezentacji wizytówki nie powoduje zwrotu proporcjonalnej kwoty uiszczonej na potrzeby przedłużenia czasu aktywności usługi prezentacji wizytówki.
9. Ceny zawarte w dziale "Strefa fachowca" oraz "Strefa EKO" są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
10. Szczegółowy cennik usług znajduje się w dziale Cennik usług dostępnym pod adresem - Cennik usług

§ 19 Postanowienia końcowe
1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
2. Wszelkie rozliczenia prowadzone przez Operator na rzecz Użytkownika są realizowane zgodnie z podanymi cenami na stronie Operatora.
3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości cen w okresie świadczenia Usługi. W przypadku zmiany cen Operator ma obowiązek poinformować o tym fakcie Użytkownika na 30 dni przed wprowadzeniem zmian w cenach Usług.
4. Operator ma obowiązek poinformować Użytkownika o zmianach w regulaminie świadczenia Usług na 14 dni przed terminem rozpoczęcia ich obowiązywania.
5. W przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika, Operator zastrzega sobie prawo do udzielenia wszelkich informacji odpowiednim organom o niedozwolonych działaniach Użytkownika.
6. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy pod jaką występuje Użytkownik (nick) w sytuacji gdy nazwa pod jaką występuje narusza zasady netykiety, jest wulgarna, powoduje nieprawidłowe działanie serwisu, wskazuje na Producenta lub Właściciela Marki sprzętu, wprowadza w błąd innych użytkowników.
7. Administratorem danych osobowych jest Operator.
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.