Polityka cookies


Polityka prywatności cookies - obowiązuje od 1.07.2018 r.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika.

Definicje
Polityka prywatności - niniejsza polityka prywatności.
Operator - Firma Visual Technologies z siedzibą pod adresem 73-110 Stargard, ul. Czeska 11c/3 NIP : 8541944053 REGON:320104571.
Operator płatności – podmiot realizujący obsługę płatności internetowych na rzecz Operatora.
Serwis - Strona internetowa prowadzona pod adresem http://zepsute.pl.
Użytkownik - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolności do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
Usługa - usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszej umowy.
Domena - Adres internetowy wskazujący na stronę wizytówki Użytkownika.
Cookies - Cookies to niewielkie ‘pliki, zapisywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strona pamięta preferencje przeglądania. Pliki cookie nie pozwalają na identyfikację danych osobowych. Pliki cookie nie mają wpływu na oprogramowanie ani sprzęt.
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie które służy do uzyskania dostępu do Serwisu.
Administrator - oznacza administratora który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

§ 1 Rodzaje stosowanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia jakichkolwiek wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zawierają niezbędne dane takie jak : wybór rodzaju wizytówek, geolokalizacja, czas przechowywania na Urządzeniu oraz przypisaną wartość potrzebną do działania Serwisu.
2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane w tych plikach Cookies informacje są po wyłączeniu przeglądarki usuwane z pamięci Urządzenia.
b) Cookies trwałe: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wyłączenie przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich trwałego usunięcia.
3. Cookies sesyjne oraz Cookies trwałe nie umożliwiają pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
4. Użytkownik ma możliwość wyłączenia dostępu Serwisu do plików Cookies na swoim Urządzeniu.
5. Wyłączenie dostępu Serwisu do plików Cookies spowoduje, że korzystanie z Serwisu będzie możliwe z wyłączeniem funkcji które wymagają do poprawnej pracy istnienia plików Cookies (Rejestracja, Logowanie, Wybór sposobu prezentacji wizytówek).

§ 2 Cel stosowania Cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie co umożliwia :
a) Wgląd Użytkownika we własne dane osobowe zgromadzone w bazie danych
b) Przeprowadzenie transakcji zakupu wybranej wizytówki
2. Administrator wykorzystuje Cookies pochodzące od serwisów trzecich w następujących celach:
a) Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych należących do firmy Google. Administratorem danych jest Google Inc z siedzibą w USA

§ 3 Prawa Użytkownika
1. Użytkownik może w każdej chwili i w każdym czasie samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące przechowywania plików Cookies przez przeglądarkę internetową służącą do przeglądania zawartości Serwisu. Informacje szczegółowe o możliwości i sposobie włączania lub wyłączania obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć pliki Cookies wykorzystując do tego dostępne opcje w przeglądarce internetowej.